Monday, Apr 22, 2024

Tính độc quyền cộng với chi phí khai thác tốn kém và những vấn đền liên quan tới tính hợp pháp sở hữu kim cương đã đẩy mức giá của viên đá quý này lên mức ngất ngưởng. Sản lượng khai thác thô toàn cầu thường

Read More