Saturday, Aug 13, 2022
Home2022August

Xem video youtube tại: https://youtu.be/U_vmn2zDpp4 Xem video facebook tại: https://www.facebook.com/encypaedia/videos/733485197762409/   Mô hình Big Bang tiêu chuẩn Mô hình Big Bang (vụ nổ lớn) cho rằng vũ trụ khởi thuỷ bằng một vụ nổ khoảng 15 tỷ năm trước. Tại vụ nổ, kích thước vũ trụ được xem là

Read More

Vào năm 1972, tại vùng Nội Mông, một nhóm nhà khảo cổ học đã tìm ra được một ngôi mộ cổ có chứa một thi hài của nữ. Trên người của thi hài này đang khoác một chiếc long bào. Đáng nói, trên đùi của

Read More