Thursday, Dec 7, 2023
Home2021August

Trùng tang liên táng là gì? Trùng tang là tình trạng trong thời gian chưa mãn đại tang, hoặc chưa mãn tang bà con gần, lại tiếp theo 1 cái đại tang hoặc 1 cái đại tang gần khác. Trùng tang được dân gian truyền khẩu

Read More

Phật Di Lặc là ai? Theo truyền thuyết, Phật Di Lặc được biết đến là vị Phật thứ 5 và sẽ là người thay thế Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra Ngài cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái Đất sau

Read More

Giải mã giấc mơ ăn uống Không ngẫu nhiên mà dân gian lại có nhiều câu nhấn mạnh vai trò của việc ăn uống trong cuộc sống hằng ngày, “dân dĩ thực vi thiên” (coi ăn là trời), “Có thực với vực được đạo”… Bởi ăn

Read More

Trong Phật giáo thì "Phật" thường dùng để chỉ đến một con người, chính xác hơn là một chúng sinh đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện

Read More

Nằm mơ thấy tượng Phật là điềm báo xấu hay tốt? Đối với con người, tượng Phật là vật linh thiêng, luôn được kính trọng bởi tất cả mọi người. Theo quan niệm của Phật tử lâu năm thì giấc mơ thấy tượng Phật thường xảy

Read More