Thursday, Dec 7, 2023

(Daohanh.com) Ở Trung Quốc, có một ngôi mộ cổ hơn 500 không ai động tới của Vạn Quý Phi khi thấy dòng chữ bí ẩn trên đó. Vì thế, suốt thời gian qua ngôi mộ đã xuống cấp nhưng không được tu sửa. Xem video youtube

Read More

(Daohanh.com) Những chuyện tâm linh về thề độc sau đây sẽ giúp chúng ta thức tỉnh, cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, không còn dám bạ đâu nói đó như trước nữa. Xem video youtube tại: https://www.youtube.com/watch?v=PzQ6_0G3P9A https://youtu.be/ifa6CzeRbiI Xem video facebook tại: https://www.facebook.com/encypaedia/videos/1566505267014450/ Chúng ta thường nói

Read More